Jak zaplanować domową kotłownię?

Organizując domową kotłownię, powinieneś wiedzieć, z jakich elementów składa się Twój system centralnego ogrzewania. Pomieszczenie kotłowni powinno być bardzo dobrze zorganizowane i zaplanowane, a wszystkie urządzenia sprawne. Najmniejszy błąd może wiele kosztować. Jeśli jesteś ciekawy, jakie elementy muszą znaleźć się w domowej kotłowni, zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

 

Z czego składa się domowa kotłownia?

O wyposażeniu kotłowni decyduje sposób ogrzewania budynku. Najważniejszym elementem domowej kotłowni jest najczęściej kocioł na paliwo stałe. Istnieje wiele rodzajów tych urządzeń. Główne zadanie kotła polega na podgrzaniu do odpowiedniej temperatury wody, przeznaczonej w późniejszym etapie do zasilania grzejników, czy ogrzewania płaszczyznowego. Obecnie sporym zainteresowaniem cieszą się ekonomiczne i ekologiczne kotły, które zapewniają niską emisję zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Nasi klienci wybierają również bardziej nowoczesne metody ogrzewania pomieszczeń. W domach pojawiają się kotłownie z pompą ciepła i obsługujące ogrzewanie gazowe.

Istotne jest również miejsce, w którym ulokujesz kotłownię. Nowoczesne kotły zawierają zasobniki opału, sporych rozmiarów. Dlatego też trzeba przeznaczyć na nie dużo miejsca. Warto mieć także na uwadze to, że w kotłowni umieszcza się nie tylko źródło ogrzewania, ale też niezbędne instalacje oraz armaturę. Oprócz tego z pewnością będzie potrzebny zbiornik przeponowy z zaworem bezpieczeństwa oraz wężownica schładzająca. Jest ona ratunkiem na wypadek wzrostu temperatury w instalacji. Oczywiście to nie jedyne elementy, które powinieneś wziąć pod uwagę, jeśli zamierzasz zaplanować standardową kotłownię c.o. Musisz jeszcze pamiętać o: zaworach mieszających, odpowiedzialnych za idealną temperaturę w kotłach oraz zaworach trójdrogowychodcinających, pompach obiegowych oraz bojlerze.

 

Jak powinna wyglądać kotłownia?

No dobrze znasz już wyposażenie domowej kotłowni. A co z resztą? Przepisy prawa budowlanego mówią jasno: każdy kocioł powinien znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu. Głównym aktem prawnym regulującym przepisy związane z wykonywaniem kotłowni jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumencie wymienia się warunki nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków o danej powierzchni użytkowej. Kwestia wymiarów kotła i jego ustawienia jest niezwykle istotna. Dodatkowo warto jeszcze pamiętać o:

  • oświetleniu elektrycznym,

  • wentylacji nawiewnej,

  • podłodze wykonanej z niepalnego materiału.

Tak przygotowane pomieszczenie na pewno będzie bardzo dobrze zorganizowane.