Realizacje

 Zapraszamy do zapoznania się z wykonanymi przez nas zleceniami.

 

 

Karpatia Resort wraz ze zjazdem z drogi publicznej, składającej się z czterech budynków usług turystycznych o numerach B1, B2, B3 oraz B4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Termin realizacji : od 24.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Zakres prac:
W ramach zadania wykonano w budynkach :

 • Instalację kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem kanalizacji podposadzkowej oraz białego montażu,
 • Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • Instalację hydrantową (p.poż),
 • Instalację centralnego ogrzewania,
 • Technologię kotłowni gazowej,
 • Instalację gazową,
 • Instalację solarną,
 • Instalację wentylacji w garażach i apartamentach.

realizacje

realizacje-04
realizacje-03
realizacje-110
realizacje-111


Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów

Budynki: Wielka Stajnia, Mała Stajnia i Pałac
Termin realizacji : od 13.05.2020 r. do 25.08.2021 r.
Zakres prac:
W ramach zadania wykonano w budynkach:

 • Instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego wody chłodzącej i gazu,
 • Instalację wewnętrzną wodno-kanalizacyjną,
 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji,
 • Kotłownie pracującą w układzie biwalentnym.

Dla potrzeb zasilania pomp ciepła wykonano dolne źródło ciepła o łącznej długości ok. 340 mb, na co składają się 34 zabudowane otwory wiertnicze, z wypełnioną cementem termicznym przestrzenią pierścieniową. Podłączenie kolektora poziomego wykonano poprzez studnie rozdzielaczowe z nadstawkami i włazami typu ciężkiego z systemem uszczelnienia.

realizacje

realizacje-34
realizacje-35
realizacje-36
realizacje-37
realizacje-38
realizacje-40
realizacje-41
realizacje-42
realizacje-44
realizacje-43
realizacje-45
realizacje-47
realizacje-48
realizacje-49
realizacje-50
realizacje-51
realizacje-52
realizacje-62
realizacje-63
realizacje-05
realizacje-06
realizacje-07
realizacje-08
realizacje-09
realizacje-10
realizacje-12
realizacje-13
realizacje-14
realizacje-15
realizacje-16
realizacje-17
realizacje-19
realizacje-20
realizacje-21
realizacje-22
realizacje-24
realizacje-23
realizacje-26
realizacje-27
realizacje-28
realizacje-29
realizacje-30
realizacje-31
realizacje-33


Przebudowa Stadionu Miejskiego w Karpaczu wraz z Infrastrukturą Towarzyszącą ul. Krótka 4, 58-540 Karpacz

Termin realizacji : od 20.02.2018 r. do 19.09.2019 r.
Zakres prac:
Roboty wykonane w zakresie instalacji sanitarnych:

 • Instalację kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem kanalizacji podposadzkowej oraz białego montażu,
 • Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • Instalację hydrantową (p.poż),
 • Instalację centralnego ogrzewania,
 • Technologię kotłowni gazowej,
 • Instalację gazową,
 • Instalację solarną,
 • Instalację wentylacji.

Roboty wykonane w zakresie sieci zewnętrznych:

 • Sieć gazowa,
 • Sieć wodna,
 • Sieć kanalizacji deszczowej,
 • Sieć kanalizacji sanitarnej,
 • Drenaż opaskowy budynku.

realizacje

realizacje-82
realizacje-83
realizacje-85
realizacje-84
realizacje-86
realizacje-87
realizacje-88
realizacje-89
realizacje-90
realizacje-91
realizacje-92
realizacje-93
realizacje-94
realizacje-95
realizacje-96
realizacje-97
realizacje-98
realizacje-99
realizacje-100
realizacje-80
realizacje-81

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, ul. Świerczewskiego 160

od 25.03.2019 r. do 24.09.2019 r.
Zakres prac:

 • Kompleksowe wykonanie instalacji solarnej,
 • Przebudowa kotłowni z wykorzystaniem kotłów na biopaliwo,
 • Budowa kominów spalinowych i wentylacyjnych,
 • Wykonanie automatyki, układu dystrybucji ciepła i układu kontrolno-pomiarowego,
 • Przeprowadzenie szkoleń,
 • Wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
 • W instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana grzejników i podłączeniem instalacji do nowego źródła ciepła, instalacji ciepła technologicznego z podłączeniem do central wentylacyjnych.

realizacje

realizacje-103
realizacje-104
realizacje-105
realizacje-106
realizacje-108
realizacje-107
realizacje-01
realizacje-109
realizacje-02
realizacje-101
realizacje-102


Kontrakt JG-PR-2019-1 „ Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami – ul. Mickiewicza i Głowackiego” w Jeleniej Górze

Zadanie realizowane w konsorcjum :
Lider: Firma budowlana SANET Bartosz Kaszewski ul. Karkonoska 46a, 58-508 Jelenia Góra
Partner: Firma Handlowo-Usługowa WIERT-INSTAL Andrzej Maćkowski, Komarno 30d, 58-508 Jelenia GÓRA
Nazwa zadania: „ Kontrakt JG-PR-2019-1 „ Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami – ul. Mickiewicza i Głowackiego” w Jeleniej Górze
Termin realizacji : od 10.05.2019 r. do 31.01.2021 r.
Zakres prac:
Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Głowackiego oraz przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i terenów zielonych.
Zakres obejmował między innymi:

 • Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicach dz 250- 40 i łącznej długości 3 680,10 m.
 • Zamontowano 16 hydrantów nadziemnych średnicy dn 80 z zasuwami oraz 1 hydrant podziemnego średnicy dn 80 wraz z zasuwą.
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur z PP o średnicy dz 200 i łącznej długości 1 181,90 m.
 • Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy dz 200- 160 i łącznej długości 1462,70 m.
 • Zabudowę 146 szt. studzienek kanalizacyjnych w średnicy dn 1000 i dn 425.
 • Wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowych o pow. 8 377,30 m2

realizacje

realizacje-59
realizacje-61
realizacje-64
realizacje-65
realizacje-66
realizacje-67
realizacje-68
realizacje-69
realizacje-112
realizacje-113
realizacje-114
realizacje-115
realizacje-116
realizacje-117
realizacje-56
realizacje-57
realizacje-58Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaułek w Jeleniej Górze

Termin realizacji : od 10.04.2020r. do 16.07.2021r.
Zakres prac:
Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100, SDR 17 PN 10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, próbami szczelności i dezynfekcją. W ramach zadania wykonano :
Sieć wodociągową:

 • dz 160 mm o długości 934 mb,
 • dz 90 mm o długości 97 mb.

Przyłącza wodociągowe:

 • dz 90 mm o długości 29 mb,
 • dz 63 mm o długości 42 mb,
 • dz 50 mm o długości 97 mb,
 • dz 40 o długości 217 mb.

Zamontowano:

 • 7 hydrantów nadziemnych dn 80
 • 3 hydranty podziemne dn 80

Wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 2850 m2.

realizacje

realizacje-70
realizacje-71
realizacje-72
realizacje-73
realizacje-74
realizacje-75
realizacje-76
realizacje-77
realizacje-78
realizacje-79
realizacje-54
realizacje-55


przygotowania pod budowę basenu

Basen w Bolesławcu

Wykonanie kompleksowego przyłączenia basenów termalnych na świeżym powietrzu w Bolesławcu.

Nasze roboty obejmowały:

 • Budowę zbiorników betonowych o średnicy 1000,
 • Przyłączenie wody do budynku oraz basenów,
 • Pozostałe roboty ziemne.

 


basen-w-boleslawcu-01
basen-w-boleslawcu-02
basen-w-boleslawcu-03
basen-w-boleslawcu-04
basen-w-boleslawcu-06
basen-w-boleslawcu-05
basen-w-boleslawcu-08
basen-w-boleslawcu-07
basen-w-boleslawcu-09


rura pod elektrownie wodną

Elektrownia wodna Karpacz


Budowa spływu wodnego z rury PE - HD FI 1000 do elektrowni wodnej w Karpaczu w ilości 800 metrów.


elektrownia-wodna-02
elektrownia-wodna-01
elektrownia-wodna-03

realizacja sądu rejonowego

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kompleksowe wykonanie instalacji wod - kan, C.O, wentylacji, klimatyzacji oraz armatury sanitarnej w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

 


sad-rejonowy-02
sad-rejonowy-01
sad-rejonowy-04
sad-rejonowy-03
sad-rejonowy-06
sad-rejonowy-05
sad-rejonowy-08
sad-rejonowy-07
sad-rejonowy-09

 

hala widowiskowa

Hala widowiskowa

Kompleksowe wykonanie kotłowni, wentylacji, armatury sanitarnej oraz ogrzewania podłogowego w hali widowiskowo sportowej w mieście Goczałków.


hala-widowiskowa-2
hala-widowiskowa-1
hala-widowiskowa-3
hala-widowiskowa-4
hala-widowiskowa-6
hala-widowiskowa-5
hala-widowiskowa-8
hala-widowiskowa-7

 

rury pod galerią

Galeria Sudecka

Przyłączenie zbiorników przeciwdeszczowych w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Zbiorniki wykonane były z tworzywa PE-HD o średnicy 1000. Które gromadziły około 1000m3 wody deszczowej. Rozpoczęcie robót nastąpiło 23.02.2014r i trwały 30 dni.

 


galeria-sudecka-01
galeria-sudecka-02
galeria-sudecka-03
galeria-sudecka-04
galeria-sudecka-05
galeria-sudecka-07

panowie stojący przy wykopie

Wodnik w Jeleniej Górze

Wykonanie instalacji zewnętrznej na ul. Hirszfelda w Jeleniej Górze. Prace zlecone zostały przez jeleniogórskie wodociągi "WODNIK".

 


wodnik-jelenia-gora-01
wodnik-jelenia-gora-02
wodnik-jelenia-gora-03
wodnik-jelenia-gora-04
wodnik-jelenia-gora-05

Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.