Blog

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi branży budowlanej.

odwierty pod gruntową pompę ciepła

Jak wykonuje się odwierty pod gruntową pompę ciepła?

Zanim przystąpi się do realizacji odwiertów, należy dokładnie zaplanować całą instalację. Na tym etapie ważne jest uwzględnienie wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, dostępność powierzchni oraz wymagania energetyczne budynku. Projektant powinien również określić liczbę i głębokość odwiertów oraz zastosować odpowiedni typ kolektora gruntowego.

Czytaj więcej

woda

Czy można równocześnie używać wody ze studni głębinowej i wody z wodociągów?

Równoczesne używanie wody ze studni głębinowej i z wodociągów jest możliwe, jednak wymaga spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby instalacje były odpowiednio zaprojektowane, a oba źródła wody się nie mieszały. Oznacza to konieczność rozdzielenia systemu dostarczającego wodę ze studni od systemu wodociągowego. W praktyce może to oznaczać korzystanie z dwóch niezależnych instalacji wodnych lub zaopatrywanie różnych części domu — na przykład, woda ze studni mogłaby być wykorzystywana do podlewania ogrodu, podczas gdy woda z wodociągów służyłaby do celów spożywczych i higienicznych. W takim przypadku warto zainstalować specjalne zawory umożliwiające przełączanie pomiędzy źródłami wody.

Czytaj więcej

pompa wodna

Czy studnie głębinowe działają w sposób bezgłośny?

W związku z rosnącą urbanizacją oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska wiele osób zastanawia się nad tym, jak korzystanie ze studni głębinowych wpływa na otoczenie. Jednym z aspektów tego zagadnienia jest kwestia hałasu generowanego przez tego typu urządzenia. Czy rzeczywiście pracują one w sposób bezgłośny?

 

Czytaj więcej

instalacja wodno-kanalizacyjna w domu

Zasady rozprowadzania instalacji wod-kan w przypadku budynków jednorodzinnych

Pierwszym etapem realizacji instalacji wodno-sanitarnej jest opracowanie odpowiedniego projektu, który powinien uwzględniać dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwarunkowania techniczne i przepisy budowlane obowiązujące na danym obszarze. Projektant powinien dokładnie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe oraz specyfikacją techniczną dostarczanego wodomierza, którym będzie mierzona ilość zużytej wody.

 

Czytaj więcej

domowa kotłownia gazowa

Jak dbać o domową kotłownię gazową?

Pierwszym krokiem w uczynieniu kotłowni gazowej bezpieczną i wydajną jest regularne serwisowanie kotła gazowego. Jest to kluczowe dla jego prawidłowego działania oraz przedłużenia żywotności sprzętu. Serwisując kotły gazowe, specjaliści sprawdzają szczelność instalacji, czyszczą palnik oraz montaż podzespołów. Taki przegląd techniczny należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, chociaż zaleca się częstsze kontrole, szczególnie w okresie grzewczym. Regularna kontrola stanu instalacji gazowej pomaga uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz utrzymuje sprawność energetyczną kotła na wysokim poziomie.

 

Czytaj więcej

widok z dna studni głębinowej

Jak korzystać ze studni głębinowej, by służyła latami?

Kluczowym aspektem korzystania ze studni głębinowej jest dbanie o jakość pozyskiwanej wody. Przede wszystkim należy pamiętaćregularnych badaniach jej jakości, które powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Tylko dzięki temu można mieć pewność, że spożywana woda nie jest skażona i nie zagraża zdrowiu. Aby utrzymać studnię głębinową w dobrym stanie, konieczne jest również czyszczenie oraz dezynfekcja jej wnętrza. Tego typu zabiegi powinny być wykonywane co 3-5 lat przez specjalistyczne firmy, które mają odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt. Dzięki temu studnia pozostanie czysta i wolna od zanieczyszczeń.

 

Czytaj więcej

dwie pompy głębionowe

Jedna studnia i dwie pompy - czy to możliwe?

Eksperci potwierdzają, że jedna studnia i dwie pompy to opcja możliwa do wykonania. Klucz do sukcesu leży w odpowiednim przygotowaniu i wykorzystaniu specjalnych technologii. Istnieje wiele firm specjalizujących się w projektowaniu oraz instalacji systemów hydraulicznych, które wykorzystują jedną studnię i dwie pompy. Taka inwestycja może być kosztowna, ale zgodnie z badaniami może się zwrócić w ciągu kilku lat dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystania z własnych źródeł wody oraz energii. Warto również pamiętać, że oprócz finansowych korzyści taka inwestycja pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

 

Czytaj więcej

pompa ciepła

Czy pompa ciepła posiada funkcję chłodzenia?

Podstawą działania pomp ciepła jest przekształcanie energii z otoczenia (ziemi lub powietrza) na ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. Proces ten można odwrócić, dzięki czemu pompa ciepła zaczyna pełnić funkcję chłodzenia. W takim przypadku energia zostaje pobrana z pomieszczenia, a następnie zostaje oddana do otoczenia w postaci ciepła. W rezultacie temperatura wewnątrz budynku obniża się, a pompa ciepła działa jako klimatyzator.

Czytaj więcej