Instalacje c.o. — Jelenia góra, Wałbrzych, Szklarska Poręba

Zajmujemy się montażem instalacji c.o. w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i wszystkich innych obiektach w Wałbrzychu i okolicach. Źródłem ciepła może być kocioł opalany paliwem stałym, gazem lub ciepłem z gruntu. Nasi klienci najczęściej decydują się na centralne ogrzewanie pompowe. W tego typu instalacji ruch wody wymuszony jest przez pompę obiegową. Dzięki pompie rury zastosowane w instalacji mogą mieć niewielką średnicę, a mimo to skutecznie pokonywać powstające opory hydrauliczne. Zaletą tego typu instalacji centralnego ogrzewania jest możliwość rozprowadzenia jej w rozległych budynkach i dużych pomieszczeniach bez ponoszenia wysokich kosztów. Atutem jest też niewątpliwie opcja modyfikacji i rozbudowywania systemu grzewczego w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Jaki kocioł do c.o. wybrać, aby spełnić normy ekologiczne?

Kwestie ochrony środowiska są coraz częściej podnoszone na forum krajowym i międzynarodowym. Ekologia wkracza do naszego życia, przez co wielu naszych klientów zadaje sobie pytanie, czy powstająca instalacja c.o. będzie spełniała normy wymienione w przepisach. Za najczystsze, najbardziej ekologiczne paliwo kopalne uznaje się gaz ziemny. Ogrzewanie gazowe można montować samodzielnie, razem z ogrzewaniem węglowym lub też zdecydować się jedynie na ogrzewanie węglowe. Należy pamiętać, aby kotłownia gazowa nie znajdowała się w tym samym pomieszczeniu co kocioł c.o.

W przypadku instalacji ogrzewania wykorzystującego paliwo stałe ważny jest odpowiedni dobór kotła i opału. Współczesna technika grzewcza oferuje wiele modeli kotłów, dzięki czemu wybranie ekologicznych urządzeń nie sprawia trudności. Wydajny kocioł c.o. powinien spełniać wymagania 5 klasy. Takie kotły emitują minimalną ilość zanieczyszczeń do środowiska. Cechują się wysoką sprawnością — energia cieplna jest wytwarzana z niewielkiej ilości paliwa, co obniża koszty ogrzewania. Jako opał zaleca się stosowanie ekogroszku i pelletu z odnawialnej biomasy.

 

Normy dotyczące projektowania oraz warunki techniczne urządzeń i instalacji

Przepisy dotyczące instalacji centralnego ogrzewania obejmują między innymi normy dotyczące projektowania. To oznacza, że każda taka instalacja musi być wykonana zgodnie z przyjętymi standardami i zasadami. Dotyczy to zarówno wyboru odpowiednich materiałów, jak i sposobów montażu poszczególnych elementów systemu. Ważne są także warunki techniczne urządzeń i instalacji, które muszą spełniać określone wymagania jakościowe i wydajnościowe. Troska o stan instalacji wpływa na jej bezpieczeństwo oraz sprawność energetyczną.

Każdy właściciel budynku, który zamierza zamontować system centralnego ogrzewania, powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu celem uzyskania pozwolenia na jego wykonanie. Pozwolenie takie jest wymagane przez prawo i stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli jakości oraz bezpieczeństwa instalacji przez uprawnione osoby. Właściciele budynków są również zobowiązani do regularnych przeglądów i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania. Przeglądy te mają na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu, a także wykrycie ewentualnych usterek lub problemów, które mogą wpłynąć na jego działanie.