wentylator

Wentylacje

Aby budynki spełniały swoje przeznaczenie, wymagają zbudowania lub założenia systemów wymuszających obieg powietrza. Zajmujemy się instalowaniem systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Podejmujemy się zakładania wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Każdy rodzaj wentylacji ma swoje zalety i wady. Dobrze jest je poznać, zanim podejmie się decyzję o wykonaniu konkretnego systemu w budynku. Warto mieć na uwadze, że wentylacja grawitacyjna jest najczęściej stosowanym i najtańszym systemem wietrzenia pomieszczeń w Polsce, jednak ma swoje ograniczenia.

Instalowanie wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna jest spotykana najczęściej i działa dzięki różnicy temperatury i gęstości powietrza w obiekcie i na zewnątrz, w związku z tym jest zależna od warunków atmosferycznych. Zasada działania naturalnej wentylacji jest prosta. Powietrze trafia do pomieszczeń przez kanały kominowe i nawiewniki. Następnie jest ogrzewane wewnątrz budynku i usuwane kanałami wentylacyjnymi. Sposób wymiany powietrza w wentylacji grawitacyjnej sprawia, że jest ona najbardziej wydajna w okresie zimowym, szczególnie kiedy występuje duża różnica temperatur. Inny czynnik wpływający na skuteczność wentylacji grawitacyjnej to prędkość wiatru — w wietrzne dni taka wentylacja działa najlepiej.

Najsłabsze działanie tego rodzaju systemu odnotowujemy w okresach przejściowych: wiosną i jesienią. Aby poprawić działanie instalacji grawitacyjnej, montuje się między innymi nasady kominowe, którą mają za zadanie poprawić ciąg kominowy określany przez specjalistów jako efekt kominowy. Jeśli montaż dodatkowych akcesoriów nie poprawił wydajności wentylacji w wystarczającym stopniu, można wspomóc jej działanie za pomocą wentylacji mechanicznej.

Montaż wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna wykorzystuje działanie urządzeń wymuszających ciągły przepływ powietrza. Zazwyczaj stosuje się ją w obiektach publicznych, budynkach wielorodzinnych i budowlach przemysłowych. Obserwujemy jednak coraz większe zainteresowanie tego typu systemami wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Wymagania prawne w zakresie energooszczędności budynków powodują, że montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest często jedynym sposobem na ich spełnienie. Wentylacja mechaniczna nazywana rekuperacją polega na wymianie zużytego powietrza z wewnątrz pomieszczeń z powietrzem na zewnątrz budynku. W trakcie tej wymiany nawiewane powietrze jest filtrowane. Instalujemy wszystkie rodzaje wentylacji mechanicznej:

  • nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,
  • wywiewną.

Właściwie zrealizowane roboty wewnętrzne gwarantują właściwe działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Prawidłowo wykonana wentylacja w sposób ciągły dokonuje wymiany powietrza, dostarczając świeżego i pozbywając się zanieczyszczeń z pomieszczeń. Zapobiega również powstawaniu zastoisk wilgoci i tworzeniu się pleśni i grzybów na ścianach. Zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach i niższe koszty eksploatacyjne budynku. Zaletą wentylacji wymuszonej jest możliwość precyzyjnego sterowania wentylatorami połączonymi z centralą wentylacyjną.


Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.