niebieska koparka z dużym wierłem

Wiercenia studni i pod ogrzewanie – Jelenia Góra, Szklarska Poręba

Oferujemy specjalistyczne usługi wiertnicze z użyciem nowoczesnych urządzeń. Zajmujemy się przede wszystkim wierceniem studni, ale wykonujemy również prace odwodnieniowe i renowacje starych studni głębinowych. W pracy wykorzystujemy nowoczesne wiertnice na podwoziu gąsienicowym, co umożliwia nam dotarcie do trudnych miejsc. Niewielkie rozmiary maszyn pozwalają nam pracować również w zurbanizowanym terenie. Zakres naszej działalności obejmuje:

  • wykonywanie studni hydrologicznych,
  • wiercenie studni głębinowych zaopatrujących w wodę gospodarstwa domowe,
  • poszukiwanie wody metodami geofizycznymi,
  • czyszczenie i odnawianie już istniejących studni kopanych,
  • wykonanie odwodnienia dla terenów inwestycyjnych,
  • wiercenia pod pompy ciepła

 

 

Odwierty studni głębinowych – Wałbrzych

Wykonujemy odwierty studni głębinowych w regionach z trudnym dostępem do sieci wodociągowej. Doradzamy wybór pomp i filtrów do zakładanych studni. Zajmujemy się również czyszczeniem i udrażnianiem już istniejących obiektów. Wykorzystując nowoczesne urządzenia, podejmujemy się poszukiwania złóż wody metodami geofizycznymi. Współpracujemy z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami i laboratoriami geologicznymi. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania techniczne.

Wiercenie studni głębinowych – Wałbrzych i okolice

Wiercenie studni głębinowych w Wałbrzychu i okolicach to usługa, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Dzięki niej mieszkańcy regionu mogą korzystać z własnych, niezależnych źródeł wody, co jest szczególnie ważne w przypadku braku dostępu do sieci wodociągowej lub chęci posiadania alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę.

Studnie głębinowe są wykonywane przez specjalistów z doświadczeniem i odpowiednim sprzętem. Proces wiercenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, co gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość wykonanej instalacji.

Przed przystąpieniem do wiercenia studni, należy przeprowadzić analizę geologiczną terenu, aby określić głębokość oraz rodzaj gruntu. Na podstawie tych danych, nasi specjaliści dobierają odpowiednią metodę wiercenia oraz materiały potrzebne do wykonania studni. Wiercenie może odbywać się na różnych głębokościach, w zależności od warunków geologicznych oraz potrzeb klienta.

Jakie kryteria uwzględniamy w projekcie studni głębinowej?

Wiercenie studni głębinowej wymaga racjonalnych działań w wymiarze technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Zasoby wody podziemnej różnią się w zależności od rejonu kraju, a także od lokalnych warunków hydrogeologicznych i geologicznych. Odpowiednie zaopatrzenie wiertni w wodę pozwala na wieloletnie użytkowanie studni głębinowej oraz na utrzymanie optymalnego poziomu zasobów wód podziemnych. Nasze zadanie polega na wierceniu studni ujęciowej o odpowiednich parametrach. Klientom oddajemy do użytku studnię gotową do eksploatacji z odpowiednimi zasobami i we właściwym stanie technicznym.

Każda studnia głębinowa powinna powstawać na podstawie projektu prac geologicznych. Konstrukcja wiertni musi bowiem uwzględniać lokalne warunki hydrogeologiczne, rodzaj stosowanego filtra studziennego i odpowiednią technologię wiercenia. Wiercenie studni jest istotnym elementem inwestycji, ponieważ jedynie w minimalnym stopniu powinno uszkadzać przepuszczalność skał wodonośnych w strefie przyotworowej. Nasze studnie głębinowe cechują się dużą sprawnością hydrauliczną i ulegają procesowi starzenia w bardzo wolnym tempie. Ponadto, dzięki odpowiedniej technologii wiercenia, proces powstawania studni nie jest kosztowny. Dbamy też, aby zużycie materiałów konstrukcyjnych było jak najniższe, co również minimalizuje koszt realizacji inwestycji.

Podstawowe kryteria, które bierzemy pod uwagę, zanim przystąpimy do wiercenia studni głębinowej:

  • w konstrukcji studni głębinowej wykorzystujemy możliwie najmniejszą ilość kolumn rur okładzinowych,
  • wydajność wierconej studni dopasowujemy do warunków hydrogeologicznych warstwy wodonośnej,
  • kolumny rur okładzinowych umieszczamy na głębokości uzależnionej od warunków hydrochemicznych i budowy geologicznej przewiercanych warstw wodonośnych.

Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.