Czy do budowy studni głębinowej potrzeba pozwolenia?

Zainteresowanie posiadaniem prywatnego ujęcia wody pitnej stale rośnie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są wymagania przy budowie studni głębinowej. Czy trzeba mieć specjalne pozwolenie? Właśnie o tym będzie nasz artykuł.

 

Wymagania dotyczące budowy studni głębinowej

Obecne przepisy nie nakładają na inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę studni głębinowej. Z zastrzeżeniem, że studnia nie będzie głębsza niż 30 m, a jej średnioroczna dobowa wydajność niższa niż 5 m3. W określonych przypadkach należy w tej kwestii przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Zwłaszcza tych określających parametry i odległości obiektów. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę odległość studni od pozostałych elementów otaczającej infrastruktury. Dokładne odległości wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zgodnie z art. 31 ust. 1 dokumentu odległość studni powinna wynosić:

  • 5 metrów od granicy działki,

  • 7,5 metra od przydrożnego rowu,

  • 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości,

  • 30 metrów od najbliższego rozsączającego przewodu kanalizacji,

  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. W przypadku wiercenia studni do powyższych wytycznych nie trzeba się stosować, jeśli zdecydujemy się na budowę studni do podlewania naszych ogródków.

Wnioski:

W przypadku braku możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej (lub z innych przyczyn) warto postarać się o budowę własnego ujęcia wody. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest z całą pewnością studnia głębinowa, na którą w większości przypadków nie jest potrzebne pozwolenie!