Z czego wynika rosnąca popularność pomp ciepła?

Instalacja grzewcza w budynku jest niezbędna w celu uzyskania ciepłej wody i podniesienia temperatury powietrza. Projekty inwestycyjne na potrzeby budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego starają się uwzględniać wymagania związane z ochroną środowiska przy możliwie jak najniższych kosztach wytworzenia ciepła. Jednym z najnowszych osiągnięć technologicznych są pompy ciepła. Ich popularność z roku na rok jest coraz większa. Oto główne powody, dla których zainteresowanie pompami utrzymuje się na wysokim poziomie i ciągle rośnie.

 

Zgodność z aktami normatywnymi UE

Pompy są wymieniane w aktach UE jako preferowane źródło ogrzewania. Zgodnie z „Decyzją Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczących obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE” energia wytwarzana przez pompy ma mieć coraz większy udział w końcowym zużyciu energii brutto w skali kraju. Wobec tego zarówno w dokumentach unijnych, jak i krajowych podkreśla się, że pompy ciepła to obecnie najlepsze możliwe źródło ogrzewania, które będzie dotowane i wspierane na wiele sposobów.

 

Korzyści dla użytkownika

Koszt instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii szybko się zwraca. Pompę można zamontować praktycznie w każdym pomieszczeniu, ponieważ ma wielkość porównywalną do lodówki. Działa bezobsługowo, nie wymaga dostarczania paliwa, ani nie grozi wybuchem. Urządzenie jest energooszczędne, a po połączeniu z systemem fotowoltaicznym jego eksploatacja jest całkowicie darmowa. Co więcej, producenci pomp obliczają ich żywotność na 30 lat.