Najważniejsze etapy instalacji pompy ciepła

Energia pochodząca z powietrza, wody lub gruntu jest powszechnie wykorzystywana do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Każdy system grzewczy z pompą ciepła składa się z 3 takich samych składników: jednostki centralnej, źródła dolnego i górnego. Układ jest zasilany energią elektryczną. Przyjrzyjmy się bliżej etapom instalacji pomp gruntowych.

 

Montaż gruntowych pomp ciepła od A do Z

Instalacja gruntowych pomp ciepła obejmuje kilka etapów. Niezbędne jest m.in. wykonanie odwiertów i wypełnienie ich odpowiednim materiałem. Do najważniejszych etapów montażu pompy ciepła należy:

  • instalacja dolnego źródła ciepła, jakim są gruntowe wymienniki ciepła (GWC). W przypadku stosowania poziomych GWC (kolektorów ziemnych), które mają postać rur z tworzywa sztucznego, zbiera się warstwę ziemi i umieszcza je spiralnie lub liniowo na głębokości od 1,2 do 1,5 m pod poziomem terenu. Z kolei, aby ułożyć koszowe GWC, wierci się otwory o średnicy co najmniej 450 mm i głębokości ok. 5 m p.p.t. i umieszcza się je na dnie. Kolejny krok to wykonanie obsypki z piasku gliniastego zawilgoconego. Jeśli jako dolne źródło ciepła wykorzystuje się pionowe GWC (sondy pionowe), w gruncie umieszcza się rury gładkie lub perforowane. Mogą to być pojedyncze lub podwójne U-rury o średnicy 32-50 mm, lub w przypadku GWC o konstrukcji współosiowej (koaksjalnej) rury o średnicy 63/32 mm lub 50/25 mm. Rury wypełnia się glikolem propylenowym lub etylenowym.

  • montaż jednostki wewnętrznej ze sterownikiem w budynku.

  • połączenie wymiennika ciepła w gruncie z jednostką wewnętrzną, a następnie z instalacją grzewczą oraz układem grzania wody.

  • podłączenie do zasilania elektrycznego.