Dlaczego pompa ciepła sprzyja ekologii?

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość światowej energetyki. Obok energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biopaliw czy biogazu do niekopalnych źródeł energii zaliczamy m.in. pompy ciepła. W pompach wykorzystuje się ciepło otoczenia pobrane ze środowiska naturalnego. Urządzenie wychwytuje energię z powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i gruntowych lub gruntu. Niestety udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w Polsce pozostaje na niskim poziomie. Według danych GUS w 2012 roku wynosił on ogółem 11,7%, ale w 2016 roku już 13,5%. W tym udział pomp ciepła jako nośnika energii stanowił 0,41% w 2012 roku i 0,58% w 2016 roku. Jak widać, wykorzystanie OZE w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce rośnie, co jest bardzo dobrym kierunkiem, ponieważ pompy ciepła sprzyjają ekologii. W jaki sposób?

 

Ochrona zasobów naturalnych i redukcja zanieczyszczeń

Ciepło pobierane z tzw. dolnego źródła, przetwarzane i oddawane do instalacji grzewczej budynku w żaden sposób nie szkodzi środowisku. Pompa ciepła sprzyja ekologii na kilka sposobów:

  • pozwala oszczędzać zasoby energetyczne,

  • zmniejsza negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko,

  • nie emituje gazów cieplarnianych,

  • redukuje do zera ilość zanieczyszczeń przedostających się do wód,

  • nie wytwarza żadnych odpadów w czasie sezonu grzewczego.

Pompy cechują się też niskim poborem energii, jednak to nie wszystkie zalety pomp. W przypadku korzystania z prądu pochodzącego z OZE zasilanie i eksploatacja pompy staną się w 100% ekologiczne i, co równie ważne, darmowe!