Jak odnowić istniejącą studnię głębinową?

Zużycie studni głębinowej to naturalny proces, który z czasem zmniejsza efektywność poboru wody. Nie da mu się zapobiec, jednak stara studnia może działać jak nowa. Istnieje kilka sposobów na odnowienie studni, aby służyła przez kolejne lata. Jak naprawić starzejącą się studnię głębinową?

 

Przyczyny spadku wydajności studni

Studnia głębinowa to obiekt, który podlega zmianom w zależności od warunków hydrogeologicznych. Z tego względu zdecydowaną większość ujęć wód podziemnych cechuje spadek wydajności podczas użytkowania. Do głównych przyczyn starzenia się studni w czasie eksploatacji zalicza się korozję. Korozja biologiczna, fizyczna lub chemiczna z udziałem czynników mechanicznych prowadzi do pogorszenia cech użytkowych studni. Inne niepożądane zjawisko to kolmatacja filtru studziennego i otaczającego go gruntu. Polega ona na zmniejszeniu przekroju kanalików przepływowych w wyniku osadzania się bakterii, cząstek ziemi i produktów korozji. Kolmatacja przebiega szczególnie intensywnie w wodach o dużej zawartości manganu i żelaza. Niekiedy w ciągu 6 lat użytkowania ma miejsce zmniejszenie wydajności studni aż o około 40%!

 

Metody renowacji studni głębinowych

Okresowa inspekcja z użyciem kamery i ewentualna renowacja jest niezbędna, aby przywrócić wywierconej studni głębinowej początkową sprawność hydrauliczną. Do naprawy studni wykorzystuje się metodę:

  • mechaniczną,

  • chemiczną,

  • pneumoimpulsową,

  • hydrodynamiczną,

  • hydromechaniczną.

Celem regeneracji studni jest usunięcie zanieczyszczeń i osadów, które znajdują się na porach filtracyjnych. Oczyszczanie warto wykonać jak najszybciej po zaobserwowaniu nieprawidłowości w poborze wody, zanim dojdzie do powstania wyjątkowo trudnych do usunięcia twardych złogów mineralnych.