Samodzielne wiercenie studni głębinowej - czy to dobry pomysł?

Ujęcie wody do picia i na potrzeby gospodarcze można wykonać samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanej firmy. Studnia musi być wykonana zgodnie z prawem, a dokładniej z Ustawą o prawie wodnym oraz Ustawą o prawie górniczym i geologicznym. Przed przystąpieniem do robót niezbędne jest przygotowanie projektu. Niekiedy potrzebne jest również pozwolenie. Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne w przypadku budowy studni głębinowej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, jeśli pobór wody przekracza 5 m3/d, wydajność pomp przekracza 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu wynosi więcej niż 30 m. Wówczas należy wytyczyć strefę ochronną wokół studni o promieniu 10 m.

Obiekt musi być również odpowiednio usytuowany na działce. Trzeba wziąć pod uwagę między innymi granice nieruchomości, występowanie dużych drzew, budynków inwestorskich czy kompostowników. Liczba wymogów, jakie powinna spełnić studnia może spowodować, że już na tym etapie bezpieczniej jest zdać się na profesjonalistów i powierzyć im wykonanie projektu wraz z realizacją.

 

Bez sprzętu, wiedzy i umiejętności ani rusz!

Studnie głębinowe znacznie różnią się od obecnych w polskim krajobrazie studni kopanych. Z tego względu ich wykonanie wymaga znacznie bardziej zaawansowanego sprzętu, wiedzy i umiejętności. Studnie wiercone wymagają wykonania kolumny okładzinowej i filtrowej, jak również obudowy. Trzeba zadecydować czy wykorzystać rurę osłonową, czy też nie. Do wiercenia ręcznego z mechanicznym wydobywaniem urobku potrzeba odpowiednich narzędzi, ludzi i zabezpieczeń. Nieumiejętne działanie wpłynie na efektywność studni, która wynika z wielu powiązanych ze sobą czynników. Niedoświadczona osoba praktycznie nie ma szans, aby z sukcesem wykonać takie zadanie.