Z jakich elementów składa się pompa ciepła?

Poszukiwanie nowych, ekologicznych i wydajnych źródeł ciepła oraz metod przygotowywania ciepłej wody użytkowej doprowadziło do skonstruowania pompy ciepła. Zasada działania tych urządzeń jest w gruncie rzeczy prosta: wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Proces zachodzi przy dostarczeniu energii z zewnątrz. Pompy ciepła majążną konstrukcję. Na rynku istnieją pompy adsorpcyjne, absorpcyjne i sprężarkowe. Najczęściej wykorzystywane są zasilane elektrycznie pompy sprężarkowe.

 

Konstrukcja sprężarkowych pomp ciepła

Najważniejszym elementem pompy jest sprężarka. Klasyczna pompa sprężarkowa korzysta z dolnego źródła ciepła (np. powietrza, solanki), które jest odbierane w parowniku. Następnie za pomocą skraplacza ciepło jest oddawane do instalacji grzewczej. Na dalszym etapie ma miejsce obniżenie ciśnienia i temperatury, co odbywa sięzaworze rozprężnym, aby następnie ciekły czynnik chłodniczy znowu mógł trafić do parownika.

W instalowanych pompach ciepła znajdują się również grzałki elektryczne. Mają za zadanie wspierać działanie pompy, co poprawia jej efektywność, kiedy zewnętrzne temperatury osiągają ustalony poziom. Niekiedy całkowicie przejmują funkcje grzewcze. Grzałki mogą być stosowane w instalacjach z powietrznymi i gruntowymi pompami ciepła, jednak używanie ich zbyt często zwiększa koszty ogrzewania i nie jest proekologiczne. Szczególnie w instalacjach z gruntowymi pompami ciepła grzałki wykorzystuje się tylko jako zabezpieczenie na wypadek awarii. Obecnie za wyjątkowo efektywne uważa się pompy na CO2 z technologią rotacyjną i scroll, w których zamontowana jest dwustopniowa sprężarka. Produkuje je m.in. firma Mitsubishi.