Dlaczego kotłownia bywa nazywana sercem systemu grzewczego budynku?

Kotłownia bywa niekiedy nazywana sercem systemu grzewczego budynku. Czy jej znaczenie jest rzeczywiście aż tak duże? Jakie funkcje pełni kotłownia w budownictwie mieszkaniowym i wielolokalowym? Kotłownia ma najczęściej formę układu trzyfunkcyjnego. Jej zadaniem jest dostarczanie ciepła do odbiorców, wytwarzanie ciepła technologicznego oraz ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Kotłownie majążną efektywność energetyczną w zależności od konstrukcji instalacji, powierzchni budynku oraz zastosowanego paliwa.

 

Ze względu na to, że w Europie coraz bardziej zwraca się uwagę na konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla i korzystanie z ekologicznych rozwiązań, dużą popularnością cieszą się kotłownie gazowe i kotłownie z pompą ciepła. Z danych CEEB wynika, że w 2021 r. sprzedano około 93 tys. pomp ciepła, co stanowi ogromny wzrost zainteresowania w ciągu ostatniego 10-lecia. W 2010 r. sprzedaż tych urządzeń wynosiła bowiem mniej niż 10 tys. Z kolei w 2022 r. wzrost rynku wobec roku ubiegłego wyniósł 66%!

Funkcje, jakie pełni kotłownia w budynku

Kotłownia odpowiada za optymalizację energetyczną systemu grzewczego. Nośnikiem ciepła najczęściej jest woda podgrzana do 60-80. W kotłowni znajdują się:

  • automatyka sterująca i zabezpieczająca, która odpowiada za regulację temperatury wody instalacyjnej;

  • instalacje elektryczne, w tym zasilająca, oświetleniowa, uziemienia, odgromowa, sterowania, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej;

  • urządzenia kontrolne i pomiarowe, które są szczególnie potrzebne w kotłowniach gazowych; są to wodomierze, termometry i manometry tarczowe, liczniki ciepła.