Jakie filtry stosuje się w studniach głębinowych?

Mimo że woda ze studni głębinowej jest mniej zanieczyszczona niż ze studni kopanej lub innych ujęć wody, nadal wymaga filtracji. Dlatego też niezbędnym wyposażeniem studni wierconej jest filtr, a dokładniej kolumna filtrowa, która składa się z rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej. Dzięki tym elementom do wnętrza studni może dostać się woda. Za dopływ wody z warstwy wodonośnej odpowiada filtr właściwy. Pod nim znajduje się rura podfiltrowa, która ma formę osadnika na cząstki mineralne. Ma długość od 1 do 5 m. Z kolei nad filtrem ma swoje miejsce 2-3 m rura nadfiltrowa, która ma za zadanie uszczelniać obszar między nią a rurą okładzinową. W ściankach tej rury znajdują się też wycięcia do wyjmowania filtru.

Rodzaje filtrów studziennych

Ponieważ od lat zajmujemy się wierceniem studni głębinowych w Wałbrzychu i okolicach, doskonale wiemy, że zafiltrowanie studni w twardych piaskowcach oraz miękkich żwirach i piaskach wymaga użycia innego rodzaju produktu. Ze względu na konstrukcję wyróżnia się filtry studzienne ze szczeliną ciągłą oraz filtry mostkowe. Ogółem można zastosować jeden z trzech typów filtrów:

  • siatkowy: zżnej gęstości siatek osadzonych na perforowanej rurze szkieletowej,

  • perforowany szkieletowy: może mieć otwory o kształcie podłużnym lub okrągłym,

  • obsypkowy (żwirowy): dookoła perforowanej rury szkieletowej usypuje się warstwę żwiru lub piasku o różnej granulacji.

Filtr pod obserwacją

Niezależnie od rodzaju zastosowanego filtra należy oceniać strefową przepustowość filtra, zmiany rozkładu dopływu wód do filtra oraz obserwować naturalny proces kolmatacji. Usuwanie nagromadzonych osadów wytrąconych z wody pozwala zachować wydajność studni na poziomie z okresu budowy.