Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Osoby decydujące się na zakup pompy ciepła liczą na to, że zyskają ekologiczne, wydajne i bezpieczne ogrzewanie. Poza wyborem technologii (między pompą wykorzystującą ciepło z powietrza, ziemi lub wody) trzeba wybrać konkretnego producenta i model. Jakie czynniki brać pod uwagę, aby znaleźć niezawodne, eleganckie, niewymagające ingerencji użytkownika urządzanie?

Które źródło ciepła będzie najlepsze?

Podstawowa kwestia to wybór źródła zaopatrującego system w ciepło niskotemperaturowe. Powinno mieć znaczącą pojemność cieplną i możliwie wysoką stałą temperaturę. Nie może zawierać zanieczyszczeń, które osadzałyby się w systemie grzewczym lub powodowały korozję. Musi być też łatwo dostępne, a instalacja pompy ciepła i eksploatacja nie powinny wymagać wysokich nakładów pieniężnych. Źródła ciepła w kolejności od najbardziej do najmniej dostępnego to: powietrze, ciepło gruntu, woda gruntowa, ciepło opadowe. Najlepiej, aby zachodziła zgodność temperatury źródła z oczekiwaną mocą pompy ciepła. Wtedy jej efektywność jest największa. Taka zgodność zachodzi w przypadku wód podziemnych, gruntu i wód powierzchniowych. Najbardziej niestabilnym źródłem jest powietrze zewnętrzne.

Kryteria doboru pompy ciepła

Wybierając pompę, zwróć uwagę na:

  • wydajność,

  • zakres modulacji czy będzie zapewniała ciepło zimą i chłód latem,

  • wykorzystany czynnik chłodniczy,

  • wyposażenie w standardzie w grzałkę elektryczną,

  • możliwość sterowania za pomocą laptopa lub smartfonu,

  • możliwość połączenia instalacji pompy ciepła z inteligentnym systemem zarządzania energią,

  • spełnienie przez pompę wymogów programu „Czyste powietrze”,

  • wymiary i wygląd,

  • jakość wykonania.