Jak dbać o pompę ciepła? Serwis i konserwacja

Dostępne na rynku nowoczesne pompy ciepła są proste w instalacji, nie sprawiają problemów podczas uruchomienia i zapewniają komfort cieplny, pracując bez generowania hałasu. Producenci ułatwili również konserwację i serwis urządzeń. Niektóre modele pomp mają okienko serwisowe umieszczone na przedniej części obudowy. W razie awarii do pompy można podłączyć kartę microSD lub połączyć się z aplikacją mobilną, aby wykonać diagnostykę systemu grzewczego, znaleźć i usunąć usterkę. Jak dbać o pompę ciepła, aby jak najrzadziej korzystać z opcji serwisowych?

Przeglądy i konserwacja pomp ciepła

Przeglądy, konserwacja i serwisowanie pomp ciepła są niezwykle ważne, ponieważ w każdej pompie ciepła znajduje się czynnik chłodniczy. To użyteczna substancja jednak osoby narażone na kontakt z nią mogą doznawać omdleń, zawrotów głowy, a nawet śmierci poprzez uduszenie. Dlatego też niezbędna jest regularna kontrola instalacji z pompą ciepła w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności.

Przeglądów i napraw pomp ciepła mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia F-gazowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Pamiętaj, aby:

  • co jakiś czas wzrokowo oceniać połączenia przewodów elektrycznych, gazowych i cieczowych, aby wykryć plamy oleju chłodniczego;

  • co 12 mies. korzystać z usług osób zajmujących się serwisem pomp, aby sprawdziły szczelność systemu z wykorzystaniem przenośnych detektorów elektronicznych lub ultradźwiękowych.

Biorąc pod uwagę zużytą energię, serwis i nakłady inwestycyjne za najbardziej korzystne pod kątem ekonomicznym uważa się pompy ciepła sprzężone z fotowoltaiką.