Czyszczenie studni głębinowej. Zasady postępowania

Czyszczenie, ogólna renowacja i regeneracja studni jest niezbędna, aby zachować wydajność na poziomie z okresu oddania jej do użytku. Regularne sprawdzanie stanu filtrów i innych elementów instalacji jest konieczne, aby wydłużyć termin służby studni do maksimum.

Nie dopuść do wzmocnienia się osadów

Tak jak w przypadku innych sytuacji, tak i tutaj należy kierować się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Sprawność studni zależy od stanu filtrów, które są stale narażone na fizykochemiczną i mikrobiologiczną kolmatację, czyli powstawanie osadów mineralnych na ich powierzchni. Pierwsza zasada czyszczenia studni to niedopuszczanie do ich dużego nagromadzenia, a co gorsza stwardnienia. Po latach związki żelaza i manganu mogą być niemożliwe do usunięcia. Zdarzyło się, że zbyt długa zwłoka skończyła się wierceniem studni głębinowej w Jeleniej Górze w nowym miejscu.

Czyść studnię regularnie

Przyjmuje się, że maksymalny czas życia studni, która jest właściwie konserwowana i naprawiana, wynosi 40-70 lat. W czyszczeniu studni niezwykle ważna jest regularność. Jednorazowa renowacja nie wystarczy. Remont powinien odbywać się co około 2-4 lata. Okresy między kolejnymi remontami studni, wyznacza czas, po którym jej wydajność zmniejsza się o 25% względem początkowej. Okres ten jest najdłuższy (4,2 lata) w przypadku studni wierconej obrotowo z prawym obiegiem płuczki i filtrem rurowym perforowanym z nawiniętym drutem. Najczęstszej regeneracji wymagają studnie wiercone udarowo z filtrem studniowym z nawiniętym drutem i obsypką żwirową (2,1 lat). Studnie bez wykonywania czyszczenia eksploatowane są średnio 15 lat. W tym czasie ich wydajność spada do poziomu 40% i konieczne jest znalezienie nowego źródła wody.