Jak wybrać miejsce na wiercenie studni głębinowej?

Lokalizacja studni powinna być starannie przemyślana, aby uniknąć problemów z eksploatacją obiektu oraz trudności natury prawnej. Warto zatem wziąć pod uwagę dostępność wód podziemnych oraz wymogi, jakie na właściciela studni nakłada prawo.

Obecność wody podziemnej

Uzyskanie wydajnej studni jest możliwe po wykryciu na posesji wody podziemnej. Ważne, aby miejsce przyszłej studni było wolne od potencjalnych zanieczyszczeń. W pobliżu nie może znajdować się zbiornik na nieczystości, takie jak gnojowica czy ścieki. Decyzję o odwiercie studni najlepiej podjąć po analizie podstawowych danych hydrogeologicznych i ocenie parametrów geologicznych warstwy wodonośnej. Specjalista obliczy również orientacyjne koszty realizacji projektu i uzyskania wody z danej studni.

Wymogi prawne dotyczące lokalizacji studni

Aktualne regulacje prawne wymagają, aby każdy rodzaj studni (głębinowej, kopanej lub z filtrem wbijanym) znajdował się w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych i inwentarskich, szamba, ogrodzenia, osi rowu przydrożnego i ewentualnie oczyszczalni biologicznej znajdującej się na posesji. Przed wierceniem studni głębinowej należy wykonać pomiary i przygotować projekt, zaznaczając na nim stosowne odległości.

Studnia powinna być usytuowana w odległości od:

  • granicy nieruchomości oraz studni wspólnej na granicy dwóch działek 5 m,

  • osi rowu przydrożnego 7,5 m,

  • drzew o rozbudowanych systemach korzeniowych, takich jak jesion, topola, olszyna 10-15 m,

  • budynków inwentarskich, silosów, kompostowników, zbiorników na gnojowicę, szamb 15 m,

  • drenażu rozsączającego ścieki do gruntu w oczyszczalni biologicznej 30 m,

  • nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt i od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie 70 m.