Jaką jakość ma woda pobierana ze studni głębinowej?

Czysta i zdrowa woda to jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie. Coraz więcej osób decyduje się na pobieranie wody ze źródeł alternatywnych, takich jak studnie głębinowe. Jak jednak wygląda jakość wody z takiego źródła? Czy jest równie zdrowa, jak woda z sieci wodociągowej?

 

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Jakość wody pobieranej ze studni głębinowych zależy od wielu czynników, m.in. od warunków geologicznych i hydrogeologicznych danego regionu. Wiercenie studni w Jeleniej Górze, czy terenach o podobnej budowie geologicznej, rozpoczynamy od rozpoznania podłoża. Woda z takich źródeł może być bowiem bardziej twarda niż woda z sieci wodociągowej. Twardość wody jest określana zawartością w niej rozpuszczonego wapnia i magnezu, co może wpłynąć na smak i zapach wody oraz na działanie urządzeń gospodarstwa domowego. Warto więc sprawdzić twardość wody przed jej spożyciem lub użyciem.

Badania jakości wody

Aby dowiedzieć się, jaka jest jakość wody pobieranej ze studni głębinowej, należy wykonać specjalne badania. Tego rodzaju analizy pozwalają określić zawartość różnych substancji chemicznych oraz mikroorganizmów, takich jak bakterie czy pestycydy. Zdrowa woda pobierana ze studni głębinowej powinna mieć odpowiednie parametry fizykochemiczne, takie jak pH, twardość, zawartość węglanów i chlorków oraz żelaza i manganu.

Zanieczyszczenia w wodzie

Niestety, woda pobierana ze studni głębinowej może zawierać różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie (np. ołów). Te substancje są szkodliwe dla zdrowia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w wodzie pobieranej ze studni należy podjąć odpowiednie działania mające na celu oczyszczenie wody lub zaprzestanie korzystania z tego źródła.