Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków - kiedy to możliwe?

Coraz więcej osób szuka ekologicznych rozwiązań, które zapewniają również niezależność od miejskich systemów kanalizacyjnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są obecnie popularnym rozwiązaniem w Polsce, ale przed podjęciem decyzji o ich instalacji warto sprawdzić, czy spełniamy wszelkie wymagania oraz jakie formalności nas czekają.

 

Pozwolenie na budowę i zgoda na podłączenie do kanalizacji

Przede wszystkim, do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebne jest pozwolenie na budowę oraz zgoda na podłączenie do kanalizacji. Należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, w którym znajduje się nieruchomość. W przypadku braku kanalizacji w okolicy, konieczne jest również uzyskanie pozwolenia na odprowadzenie ścieków do gruntu.

Koszt instalacji i dostępne programy dofinansowania

Koszt wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, tak jak wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, zależy od wielu czynników, np. rodzaju systemu, czy ilości zużywanej wody. Warto jednak pamiętać, że inwestycja ta może się przyczynić do znacznych oszczędności na dłuższą metę. Istnieją również programy dofinansowania zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni.

Wymagania prawne i regulacje

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do stosowania systemów, które zapewniają odpowiedni poziom oczyszczania ścieków oraz minimalizują ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Po zainstalowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków konieczne jest jej regularne konserwowanie i czyszczenie. Tylko wtedy system będzie działał efektywnie i nie stworzy zagrożenia dla środowiska ani zdrowia mieszkańców. Nielegalne odprowadzanie ścieków do gruntu lub wody grozi karą grzywny, lub pozbawienia wolności.