Czy można równocześnie używać wody ze studni głębinowej i wody z wodociągów?

Równoczesne używanie wody ze studni głębinowej i z wodociągów jest możliwe, jednak wymaga spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby instalacje były odpowiednio zaprojektowane, a oba źródła wody się nie mieszały. Oznacza to konieczność rozdzielenia systemu dostarczającego wodę ze studni od systemu wodociągowego. W praktyce może to oznaczać korzystanie z dwóch niezależnych instalacji wodnych lub zaopatrywanie różnych części domu — na przykład, woda ze studni mogłaby być wykorzystywana do podlewania ogrodu, podczas gdy woda z wodociągów służyłaby do celów spożywczych i higienicznych. W takim przypadku warto zainstalować specjalne zawory umożliwiające przełączanie pomiędzy źródłami wody.

 

Badanie jakości wody

Przed decyzją o połączeniu wody ze studni głębinowej z wodą z wodociągów, niezwykle ważne jest sprawdzenie jej jakości. W ostatnim czasie przeprowadzaliśmy badanie wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szklarskiej Porębie. Analiza dotyczyła zawartości metali ciężkich, pestycydów, azotanów, bakterii oraz innych potencjalnie szkodliwych substancji. W przypadku gdy badania wykażą, że woda ze studni jest zanieczyszczona, konieczne może być zastosowanie odpowiednich systemów filtracji wody lub rezygnacja z jej używania.

Aspekty prawne

W Polsce istnieją przepisy dotyczące korzystania z wody ze studni głębinowej oraz wody z wodociągów. Jeśli chodzi o studnię głębinową, to należy zdobyć odpowiednią zgodę na korzystanie z niej oraz zgłosić ją do odpowiednich instytucji. W przypadku wodociągów korzystanie z nich jest regulowane przez umowę abonencką zawartą pomiędzy mieszkańcem a dostawcą wody.