Jak wykonuje się odwierty pod gruntową pompę ciepła?

Zanim przystąpi się do realizacji odwiertów, należy dokładnie zaplanować całą instalację. Na tym etapie ważne jest uwzględnienie wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, dostępność powierzchni oraz wymagania energetyczne budynku. Projektant powinien również określić liczbę i głębokość odwiertów oraz zastosować odpowiedni typ kolektora gruntowego.

 

Badanie geologiczne

Równocześnie z planowaniem instalacji warto przeprowadzić badanie geologiczne gruntu, które pomoże ocenić warunki hydrogeologiczne oraz strukturę geologiczną podłoża. Badania są istotne nie tylko podczas odwiertów dla gruntowych pomp ciepła w Jeleniej Górze, gdzie najczęściej działamy, ale również w rejonach o innym ukształtowaniu terenu. Od ich wyników zależą możliwości wykonania odwiertów oraz skuteczność pracy pompy. Należy również sprawdzić, czy w danym rejonie występują ograniczenia prawne lub regulacje dotyczące głębinowych odwiertów.

Wybór odpowiedniej metody wiercenia i realizacja odwiertów

Dobór metody wiercenia jest kluczowy dla efektywności całej instalacji. Istnieje kilka technik, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju gruntu i warunków panujących na działce. Do najpopularniejszych metod należą wiercenie na sucho, wiercenie z obiegiem błotnym oraz wiercenie sterowane horyzontalnie. Wykonanie odwiertów powinno zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem i doświadczeniem. Proces ten polega na wywierceniu otworów o określonym planie głębokości, do których następnie zostają wprowadzone rury kolektora gruntowego. Ważne jest zachowanie precyzyjnych odstępów między odwiertami oraz dbanie o odprowadzenie zgromadzonej wody gruntowej podczas pracy.