Blog

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi branży budowlanej.

dwie pompy głębionowe

Jedna studnia i dwie pompy - czy to możliwe?

Eksperci potwierdzają, że jedna studnia i dwie pompy to opcja możliwa do wykonania. Klucz do sukcesu leży w odpowiednim przygotowaniu i wykorzystaniu specjalnych technologii. Istnieje wiele firm specjalizujących się w projektowaniu oraz instalacji systemów hydraulicznych, które wykorzystują jedną studnię i dwie pompy. Taka inwestycja może być kosztowna, ale zgodnie z badaniami może się zwrócić w ciągu kilku lat dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystania z własnych źródeł wody oraz energii. Warto również pamiętać, że oprócz finansowych korzyści taka inwestycja pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Czytaj więcej

pompa ciepła

Czy pompa ciepła posiada funkcję chłodzenia?

Podstawą działania pomp ciepła jest przekształcanie energii z otoczenia (ziemi lub powietrza) na ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. Proces ten można odwrócić, dzięki czemu pompa ciepła zaczyna pełnić funkcję chłodzenia. W takim przypadku energia zostaje pobrana z pomieszczenia, a następnie zostaje oddana do otoczenia w postaci ciepła. W rezultacie temperatura wewnątrz budynku obniża się, a pompa ciepła działa jako klimatyzator.

Czytaj więcej

woda ze studni

Jaką jakość ma woda pobierana ze studni głębinowej?

Czysta i zdrowa woda to jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie. Coraz więcej osób decyduje się na pobieranie wody ze źródeł alternatywnych, takich jak studnie głębinowe. Jak jednak wygląda jakość wody z takiego źródła? Czy jest równie zdrowa, jak woda z sieci wodociągowej?

Czytaj więcej

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków - kiedy to możliwe?

Coraz więcej osób szuka ekologicznych rozwiązań, które zapewniają również niezależność od miejskich systemów kanalizacyjnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są obecnie popularnym rozwiązaniem w Polsce, ale przed podjęciem decyzji o ich instalacji warto sprawdzić, czy spełniamy wszelkie wymagania oraz jakie formalności nas czekają.

Czytaj więcej

wiercenie studni głębinowej a rodzaj podłoża

Wiercenie studni głębinowej, a rodzaj podłoża

Podczas wykonywania głębokiego odwiertu konieczne jest przeprowadzenie analizy geologicznej terenu, na którym ma on być wykonany. Analiza dostarczy informacji o rodzaju występującego podłoża, a także o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas wiercenia. Znajomość rodzaju podłoża jest ważna, ponieważ pozwoli określić najbardziej odpowiednią technikę wiercenia. Na przykład, jeśli podłoże jest twarde, to należy zastosować technikę diamentową, jeśli jest to miękki grunt, to bardziej odpowiednie jest wiercenie bez udaru.

Czytaj więcej

źródło gruntowej pompy ciepła

Jak obszerne powinno być źródło gruntowej pompy ciepła?

Gruntowe pompy ciepła są skutecznym i opłacalnym sposobem zapewnienia ogrzewania i chłodzenia budynków. Jednak wielkość powierzchni źródła jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas instalacji ogrzewania wykorzystującego ciepło pochodzące z gruntu.

Czytaj więcej

panele fotowoltaiczne

Czy odnawialne źródła energii stanowią przyszłość branży grzewczej?

Odnawialne źródła energii oferują wiele korzyści dla branży grzewczej w Polsce. Należą do nich niższe koszty operacyjne, zmniejszona emisja i zwiększona efektywność. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i pompy ciepła to dwa najbardziej popularne rozwiązania. Słońce, wiatr i biomasa, mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej lub bezpośredniego ogrzewania budynków. To skutkuje niższymi rachunkami za ogrzewanie i zwiększonym komfortem dla mieszkańców. W uprzemysłowionych miastach, takich jak Wałbrzych, gruntowe pompy ciepła oraz inne systemy wykorzystujące OZE są ratunkiem dla klimatu.

Czytaj więcej

Studnia głebinowa

Jak wybrać miejsce na wiercenie studni głębinowej?

Lokalizacja studni powinna być starannie przemyślana, aby uniknąć problemów z eksploatacją obiektu oraz trudności natury prawnej. Warto zatem wziąć pod uwagę dostępność wód podziemnych oraz wymogi, jakie na właściciela studni nakłada prawo.

Czytaj więcej