Blog

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi branży budowlanej.

stara studnia

Jak odnowić istniejącą studnię głębinową?

Zużycie studni głębinowej to naturalny proces, który z czasem zmniejsza efektywność poboru wody. Nie da mu się zapobiec, jednak stara studnia może działać jak nowa. Istnieje kilka sposobów na odnowienie studni, aby służyła przez kolejne lata. Jak naprawić starzejącą się studnię głębinową?

Czytaj więcej

powietrzna pompa ciepła domu

Dlaczego pompa ciepła sprzyja ekologii?

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość światowej energetyki. Obok energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biopaliw czy biogazu do niekopalnych źródeł energii zaliczamy m.in. pompy ciepła. W pompach wykorzystuje się ciepło otoczenia pobrane ze środowiska naturalnego. Urządzenie wychwytuje energię z powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i gruntowych lub gruntu. Niestety udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w Polsce pozostaje na niskim poziomie. Według danych GUS w 2012 roku wynosił on ogółem 11,7%, ale w 2016 roku już 13,5%. W tym udział pomp ciepła jako nośnika energii stanowił 0,41% w 2012 roku i 0,58% w 2016 roku. Jak widać, wykorzystanie OZE w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce rośnie, co jest bardzo dobrym kierunkiem, ponieważ pompy ciepła sprzyjają ekologii. W jaki sposób?

Czytaj więcej

instalacja pompy ciepła

Najważniejsze etapy instalacji pompy ciepła

Energia pochodząca z powietrza, wody lub gruntu jest powszechnie wykorzystywana do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Każdy system grzewczy z pompą ciepła składa się z 3 takich samych składników: jednostki centralnej, źródła dolnego i górnego. Układ jest zasilany energią elektryczną. Przyjrzyjmy się bliżej etapom instalacji pomp gruntowych.

Czytaj więcej

instalacja gazowa

Zasady montażu kotłowni gazowych

Według danych GUS w 2018 r. w Polsce najpopularniejszym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania był węgiel kamienny (71% gospodarstw domowych), gaz ziemny (9%) i biomasa (8%). Instalacje gazowe są bardziej ekologiczne od węglowych, a jak widać, na tego typu ogrzewanie decyduje się niewielka liczba osób w skali kraju. Omówimy zasady montażu kotłowni gazowych. Czy cały proces jest skomplikowany?

Czytaj więcej

pracownik obok wiertnicy do studni

Jak wygląda wiercenie studni hydrologicznych?

Do użytkowego poziomu wodonośnego można uzyskać dostęp na różne sposoby. Metodę wiercenia studni wybiera się po rozpoznaniu lokalnych warunków hydrogeologicznych. Stosowana technologia pracy jest również związana z typem studni, jaka ma powstać — inaczej pracuje się przy konstrukcji studni normalnośrednicowej, a inaczej przy wielkośrednicowej. Wymienione rodzaje studni różnią się między sobą średnicą używanego świdra, zewnętrzną średnicą kolumn rur i prześwitami.

Czytaj więcej

pompa ciepła wśród roślin

Z czego wynika rosnąca popularność pomp ciepła?

Instalacja grzewcza w budynku jest niezbędna w celu uzyskania ciepłej wody i podniesienia temperatury powietrza. Projekty inwestycyjne na potrzeby budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego starają się uwzględniać wymagania związane z ochroną środowiska przy możliwie jak najniższych kosztach wytworzenia ciepła. Jednym z najnowszych osiągnięć technologicznych są pompy ciepła. Ich popularność z roku na rok jest coraz większa. Oto główne powody, dla których zainteresowanie pompami utrzymuje się na wysokim poziomie i ciągle rośnie.

Czytaj więcej

pompa ciepła umieszczona na podwórku

Kiedy instalacja pompy ciepła jest opłacalna?

Pompa ciepła to obecnie najtańsze i najbardziej popularne ogrzewanie. Jest również ekologiczne: pozwala obniżyć rachunki za prąd i gaz. Z naszego podsumowania dowiesz się, kiedy montaż pompy ciepła jest najbardziej opłacalny.

Czytaj więcej

wnętrze studni

Etapy wiercenia studni głębinowej

Budowa studni rozpoczyna się w momencie, kiedy na działkę przyjeżdża nasz przedstawiciel. W trakcie wspólnego spotkania ustalamy wiadomości bardzo istotne dla obydwu stron: miejsce położenia studni, datę wykonania, termin na zrealizowanie przyłącza oraz przewidywalną ostateczną kwotę inwestycji.

Czytaj więcej