Blog

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi branży budowlanej.

pompa głębinowa

Jak dobrać pompę głębinową dla potrzeb domu jednorodzinnego?

Pozyskiwanie wody zalegającej na dużych głębokościach nie jest łatwe, ponieważ jest ona odizolowana od wód powierzchniowych wieloma warstwami nieprzepuszczalnymi. Efektywność ujęcia w dużym stopniu zależy od zastosowanej pompy głębinowej. Rodzaj pompy dobiera się do głębokości, na jakiej znajduje się woda. Trzeba pamiętać, że wydajność pompy nie może przekraczać wydajności studni. To ważne, ponieważ pompa pracuje w cyklach z określoną częstotliwością włączania się w ciągu godziny. Jeśli będzie się włączała zbyt często, dojdzie do zużycia silnika. W przypadku domów jednorodzinnych średnia liczba cykli pracy pompy, w których występuje czas pracy i postoju, to 20-30 na godzinę. W studniach głębinowych stosuje się pompy głębinowe, które działają z membranowym zbiornikiem hydroforowym. W zbiorniku gromadzone są woda i ciśnienie, zasilając instalację wodno-kanalizacyjną budynku.

Czytaj więcej

pompa ciepła do ogrzewania w kotłowni

Czy kotłownia z pompą ciepła jest tania w utrzymaniu?

Do ogrzewania budynków mieszkalnych coraz częściej wykorzystuje się ciepło pochodzące z naturalnych źródeł. Instalacje tego rodzaju mają wiele zalet, a ich montaż i eksploatacja nie są skomplikowane. Dzięki nim wpływ cen paliw kopalnych na koszty ogrzewania domu są minimalne, co przyczynia się do większej niezależności energetycznej użytkowników.

Czytaj więcej

kopanie studni na wodę

Samodzielne wiercenie studni głębinowej - czy to dobry pomysł?

Ujęcie wody do picia i na potrzeby gospodarcze można wykonać samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanej firmy. Studnia musi być wykonana zgodnie z prawem, a dokładniej z Ustawą o prawie wodnym oraz Ustawą o prawie górniczym i geologicznym. Przed przystąpieniem do robót niezbędne jest przygotowanie projektu. Niekiedy potrzebne jest również pozwolenie. Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne w przypadku budowy studni głębinowej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, jeśli pobór wody przekracza 5 m3/d, wydajność pomp przekracza 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu wynosi więcej niż 30 m. Wówczas należy wytyczyć strefę ochronną wokół studni o promieniu 10 m.

Czytaj więcej

wiercenie studni głębinowej

Jaką głębokość może osiągnąć studnia głębinowa?

Konstrukcję służącą do poboru wody z ujęć podziemnych buduje się po wykonaniu projektu i odwiertów próbnych, w których trakcie rozpoznaje się parametry geohydrauliczne ośrodka wodonośnego. Dopiero w kolejnym etapie można ustalić optymalne parametry hydrauliczne, aby prędkość przepływu wody przez pompę i filtr studzienny były jak najlepsze. W zależności od warunków geologicznych wykonuje się odwiert o głębokości, która przypuszczalnie umożliwi jak najdłuższą żywotność studni z zachowaniem najwyższej możliwej sprawności hydraulicznej i niskich kosztów użytkowania.

Czytaj więcej

wewnętrzna jednostka pompy ciepła

Kiedy warto zdecydować się na kotłownię z pompą ciepła?

Jeśli szukasz sposobu na ogrzewanie domu w sposób, który nie będzie uciążliwy i czasochłonny, wybierz pompę ciepła. Urządzenia zamontowane w systemie nie wymagają obsługi, pracują cicho i praktycznie niezauważalnie dla domowników. Co ważne, koszty ich eksploatacji są znacznie niższe niż innych popularnych technologii grzewczych. Pompa w około 75% wykorzystuje energię otoczenia. W zależności od typu urządzenia może być to energia aero-, geo- lub hydrotermalna. Pozostałe 25% to energia elektryczna niezbędna do działania sprężarki, która wymusza przepływ energii z jednej przestrzeni do drugiej.

Czytaj więcej

studnia głębinowa

Od czego zależy efektywność działania studni głębinowej?

Wydajny i sprawny system pozyskujący wodę dla celów gospodarczych i przemysłowych składa się z kilku istotnych elementów. W dużym skrócie: niezbędna jest infrastruktura podziemna, pompa, filtr studzienny i elementy instalacji. Zanim jednak dojdzie do wyboru i montażu konkretnych urządzeń, konieczne jest ustalenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu oraz skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem studni. Specjalista oceni potrzeby przyszłych użytkowników punktu poboru wody, możliwości technologiczne i umiejętnie przygotuje projekt.

Czytaj więcej

stara studnia

Jak odnowić istniejącą studnię głębinową?

Zużycie studni głębinowej to naturalny proces, który z czasem zmniejsza efektywność poboru wody. Nie da mu się zapobiec, jednak stara studnia może działać jak nowa. Istnieje kilka sposobów na odnowienie studni, aby służyła przez kolejne lata. Jak naprawić starzejącą się studnię głębinową?

Czytaj więcej

powietrzna pompa ciepła domu

Dlaczego pompa ciepła sprzyja ekologii?

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość światowej energetyki. Obok energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biopaliw czy biogazu do niekopalnych źródeł energii zaliczamy m.in. pompy ciepła. W pompach wykorzystuje się ciepło otoczenia pobrane ze środowiska naturalnego. Urządzenie wychwytuje energię z powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i gruntowych lub gruntu. Niestety udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w Polsce pozostaje na niskim poziomie. Według danych GUS w 2012 roku wynosił on ogółem 11,7%, ale w 2016 roku już 13,5%. W tym udział pomp ciepła jako nośnika energii stanowił 0,41% w 2012 roku i 0,58% w 2016 roku. Jak widać, wykorzystanie OZE w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce rośnie, co jest bardzo dobrym kierunkiem, ponieważ pompy ciepła sprzyjają ekologii. W jaki sposób?

Czytaj więcej