Blog

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi branży budowlanej.

kotłownia domowa

Dlaczego kotłownia bywa nazywana sercem systemu grzewczego budynku?

Kotłownia bywa niekiedy nazywana sercem systemu grzewczego budynku. Czy jej znaczenie jest rzeczywiście aż tak duże? Jakie funkcje pełni kotłownia w budownictwie mieszkaniowym i wielolokalowym? Kotłownia ma najczęściej formę układu trzyfunkcyjnego. Jej zadaniem jest dostarczanie ciepła do odbiorców, wytwarzanie ciepła technologicznego oraz ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Kotłownie majążną efektywność energetyczną w zależności od konstrukcji instalacji, powierzchni budynku oraz zastosowanego paliwa.

Czytaj więcej

powietrzna pompa ciepła na białym tle

Z jakich elementów składa się pompa ciepła?

Poszukiwanie nowych, ekologicznych i wydajnych źródeł ciepła oraz metod przygotowywania ciepłej wody użytkowej doprowadziło do skonstruowania pompy ciepła. Zasada działania tych urządzeń jest w gruncie rzeczy prosta: wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Proces zachodzi przy dostarczeniu energii z zewnątrz. Pompy ciepła majążną konstrukcję. Na rynku istnieją pompy adsorpcyjne, absorpcyjne i sprężarkowe. Najczęściej wykorzystywane są zasilane elektrycznie pompy sprężarkowe.

Czytaj więcej

pompa głębinowa

Jak dobrać pompę głębinową dla potrzeb domu jednorodzinnego?

Pozyskiwanie wody zalegającej na dużych głębokościach nie jest łatwe, ponieważ jest ona odizolowana od wód powierzchniowych wieloma warstwami nieprzepuszczalnymi. Efektywność ujęcia w dużym stopniu zależy od zastosowanej pompy głębinowej. Rodzaj pompy dobiera się do głębokości, na jakiej znajduje się woda. Trzeba pamiętać, że wydajność pompy nie może przekraczać wydajności studni. To ważne, ponieważ pompa pracuje w cyklach z określoną częstotliwością włączania się w ciągu godziny. Jeśli będzie się włączała zbyt często, dojdzie do zużycia silnika. W przypadku domów jednorodzinnych średnia liczba cykli pracy pompy, w których występuje czas pracy i postoju, to 20-30 na godzinę. W studniach głębinowych stosuje się pompy głębinowe, które działają z membranowym zbiornikiem hydroforowym. W zbiorniku gromadzone są woda i ciśnienie, zasilając instalację wodno-kanalizacyjną budynku.

Czytaj więcej

pompa ciepła do ogrzewania w kotłowni

Czy kotłownia z pompą ciepła jest tania w utrzymaniu?

Do ogrzewania budynków mieszkalnych coraz częściej wykorzystuje się ciepło pochodzące z naturalnych źródeł. Instalacje tego rodzaju mają wiele zalet, a ich montaż i eksploatacja nie są skomplikowane. Dzięki nim wpływ cen paliw kopalnych na koszty ogrzewania domu są minimalne, co przyczynia się do większej niezależności energetycznej użytkowników.

Czytaj więcej

kopanie studni na wodę

Samodzielne wiercenie studni głębinowej - czy to dobry pomysł?

Ujęcie wody do picia i na potrzeby gospodarcze można wykonać samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanej firmy. Studnia musi być wykonana zgodnie z prawem, a dokładniej z Ustawą o prawie wodnym oraz Ustawą o prawie górniczym i geologicznym. Przed przystąpieniem do robót niezbędne jest przygotowanie projektu. Niekiedy potrzebne jest również pozwolenie. Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne w przypadku budowy studni głębinowej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, jeśli pobór wody przekracza 5 m3/d, wydajność pomp przekracza 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu wynosi więcej niż 30 m. Wówczas należy wytyczyć strefę ochronną wokół studni o promieniu 10 m.

Czytaj więcej

wiercenie studni głębinowej

Jaką głębokość może osiągnąć studnia głębinowa?

Konstrukcję służącą do poboru wody z ujęć podziemnych buduje się po wykonaniu projektu i odwiertów próbnych, w których trakcie rozpoznaje się parametry geohydrauliczne ośrodka wodonośnego. Dopiero w kolejnym etapie można ustalić optymalne parametry hydrauliczne, aby prędkość przepływu wody przez pompę i filtr studzienny były jak najlepsze. W zależności od warunków geologicznych wykonuje się odwiert o głębokości, która przypuszczalnie umożliwi jak najdłuższą żywotność studni z zachowaniem najwyższej możliwej sprawności hydraulicznej i niskich kosztów użytkowania.

Czytaj więcej

wewnętrzna jednostka pompy ciepła

Kiedy warto zdecydować się na kotłownię z pompą ciepła?

Jeśli szukasz sposobu na ogrzewanie domu w sposób, który nie będzie uciążliwy i czasochłonny, wybierz pompę ciepła. Urządzenia zamontowane w systemie nie wymagają obsługi, pracują cicho i praktycznie niezauważalnie dla domowników. Co ważne, koszty ich eksploatacji są znacznie niższe niż innych popularnych technologii grzewczych. Pompa w około 75% wykorzystuje energię otoczenia. W zależności od typu urządzenia może być to energia aero-, geo- lub hydrotermalna. Pozostałe 25% to energia elektryczna niezbędna do działania sprężarki, która wymusza przepływ energii z jednej przestrzeni do drugiej.

Czytaj więcej

studnia głębinowa

Od czego zależy efektywność działania studni głębinowej?

Wydajny i sprawny system pozyskujący wodę dla celów gospodarczych i przemysłowych składa się z kilku istotnych elementów. W dużym skrócie: niezbędna jest infrastruktura podziemna, pompa, filtr studzienny i elementy instalacji. Zanim jednak dojdzie do wyboru i montażu konkretnych urządzeń, konieczne jest ustalenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu oraz skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem studni. Specjalista oceni potrzeby przyszłych użytkowników punktu poboru wody, możliwości technologiczne i umiejętnie przygotuje projekt.

Czytaj więcej